• بلوار شهید رجائی،کوچه 43،خیابان شهید علی اکبر فرمانی
  • tbs.bilingualschool@gmail.com
  • 07136331818
  • |

افتخارات

محمد صیادی

مقام اول ناحیه

مسابقات کتابخوانی

محمدپاشا کریمی

مقام اول ناحیه

مسابقات زبان آموزی

سام حیدری

مقام اول ناحیه

شاهنامه خوانی

رضا نجفی

مقام اول ناحیه

مسابقات احکام

رایان ساسان پور

مقام اول

شنا

پویان باقری

مقام اول

مسابقات روانخوانی

پویا امینی

مقام اول

لیگ پایا

آریا بنیانی

مقام اول

گلستان خوانی

امیرعلی دوکوهکی

مقام اول ناحیه

مسابقه زیبانویسی

پارمیس رهسپار

مقام دوم

المپیاد علمی زیست

درسا جمالی

مقام اول

کتابخوانی

درسا جمالی

مقام اول

گلستان خوانی