• بلوار شهید رجائی،کوچه 43،خیابان شهید علی اکبر فرمانی
  • tbs.bilingualschool@gmail.com
  • 07136331818
  • |

ثبت نام دانش آموزان

  • خانه
  • -
  • ثبت نام دانش آموزان

لطفاً مشخصات مورد نیاز خود را بر اساس اطلاعات مدارک شناسایی خود به طور دقیق در فرم زیر وارد کنید.