• بلوار شهید رجائی،کوچه 43،خیابان شهید علی اکبر فرمانی
  • tbs.bilingualschool@gmail.com
  • 07136331818
  • |

قوانین و شرایط پذیرش

  • خانه
  • -
  • قوانین و شرایط پذیرش

قوانین پذیریش

ثبت نام دانش آموزان جدید به صورت ذیل صورت خواهد گرفت :

1. تکمیل فرم اینترنتی

2. تماس از مدرسه با ثبت نام شده اینترنتی جهت مصاحبه و پرداخت هزینه مصاحبه مبلغ پرداختی غیر قابل برگشت می باشد و در صورت عدم پرداخت ، مصاحبه ورودی از دانش آموز صورت نخواهد گرفت.

3. تاریخ برگزاری کلیه آزمونهای ورودی از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

4. از بین دانش آموزان شرکت کننده در آزمون ورودی، کسانی که حد نصاب لازم را کسب کنند، برای دیدار حضوری فراخوانده می شوند و پس از آن جهت ثبت نام نهائی دعوت به عمل خواهد آمد.

5. ثبت نام دانش آموزان بعد از قرار داد برای مدت یک سال تحصیلی بین اولیاء دانش آموزان و مدرسه می نماید و قرار داد تا پایان سال تحصیلی معتبر خواهد بود .

6. در صورت نقض قوانین و مقرارت پذیرفته شده از سوی اولیاء و دانش آموزان در زمان ثبت نام ، مدرسه حق دارد طبق تصمیم شورای آموزشی و تربیتی و تایید نهایی مدیریت و هماهنگی احتمالی با آموزش و پرورش منطقه ، با دانش آموز ناقض برخورد مقتضی را نماید.

7. دانش آموزانی که در سال گذشته ثبت نام کرده اند به شکل خودکار برای سال تحصیلی بعد ثبت نام نمی گردند . برای ثبت نام سال تحصیلی بعد باید طی زمان های تعیین شده به مدرسه مراجعه و نسبت به انجام امور اداری و مالی اقدام نمایند ، مگر اینکه انصراف خود از ثبت نام را اعلام کنند.