• بلوار شهید رجائی،کوچه 43،خیابان شهید علی اکبر فرمانی
  • tbs.bilingualschool@gmail.com
  • 07136331818
  • |

اهداف

اهداف

چشم انداز مجتمع آموزشی تبیان

مدرسه ای که همه آن را خانه خود بدانند و نه تنها دانش آموزان بلکه اولیاء دانش آموزان و معلمان نیز در آن به یادگیری عشق بورزند ، مکانی که در انجا فرزندانمان بیاموزند چگونه با ایمان به خدا به رویارویی چالش های فردا بروند و مکانی که در انجا نعمه پرندگان ، خنده ی کودکان ، و خاطرات خوش به گوش برسد . مدرسه ای دارای محیطی همه جانبه با برنامه ی درسی همه جانبه که در محتوا و روش به تمامی ابعاد وجودی انسان ( معنوی ، عقلانی ، جسمی ، عاطفی و اجتماعی ) توجه داشته باشد و آموزش کامل و متعادل کودکان را فراهم کند تا در تحصیلات و نیز در تمامی جوانب زندگی موفق باشند و در نهایت مدرسه ای در خدمت تعالی ، یعنی رشد و شکوفایی استعدادهای فطری هر کس تا سرحد کمال .

رسالت مجتمع آموزشی تبیان شیراز

از طریق آموزش همه جانبه در محیطی با نشاط و متعادل همراه با تلاش یادگیرانی با ایمان پرورش دهیم که مستقل ، اندیشمند ، اجتماعی ، مسئولیت پذیر و متکی به نفس باشند .